Sadler Consultants og CLARS-nettstedet er en del av et vellykket fireårig Horizon 2020-finansiert prosjekt for å hjelpe bymyndighetene med å forbedre leveevnen i byene: Avsløre (ReGulating Vekjøretøyet Akonsesjon for forbedret Liveability).

UVAR (Urban Vehicle Access Regulations) kan være en av de mest effektive spakene for å bidra til å oppnå en rekke mål en by har. Målene kan være å oppnå klimanøytralitet; redusere lunger; eller forbedre luftkvaliteten, offentlig transport eller levedyktighet i byene.

ReVeAL-prosjektet, (ReGulating Vekjøretøyet Akonsesjon for forbedret Liveability), kombinerer desk research og case study research med praktisk UVAR-implementering i seks pilotbyer: Helmond (NL), Jerusalem (IL), London (UK), Padova (IT), Vitoria-Gasteiz (ES) og Bielefeld ( DE). Prosjektet vil både støtte disse 6-byene samt produsere støtteverktøy for andre byer og byer som ønsker å implementere UVAR. Pilotbyer er opptatt av å utvikle, implementere, teste og evaluere ett eller flere av UVAR-tiltakene nedenfor:

 • Null utslippssoner
 • Romlige inngrep (f.eks. Superblokker, gjenvinning av gater fra parkering)
 • Prissettingstiltak
 • Fremtidige alternativer (for eksempel C-ITS og geo-fekting)

Zero Emission Zone-aspektene vil bli ledet av Sadler Consultants. Mens nullutslippssoner kan virke langsiktige, er det allerede et antall i drift rundt om i Europa, mer planlagt, og det er sannsynlig at disse tallene vil vokse mot å nå mål knyttet til klimanøytralitet.

Innføringen av en UVAR påvirker byens transportsystem som en helhet, så det krever koordinering av forskjellige aspekter - som alle spiller en rolle i enhver endringsprosess; kalte i REVeAL de fire 'Overgangsområder':

 • Styring og finansiering,
 • Brukernes behov / aksept,
 • Mobilitetskonsepter; og
 • System Design / Technology

ReVeAL vil støtte implementering av UVAR gjennom disse fire 'overgangsområder', så vel som på spesifikke UVAR-aspekter.

Se her for en nylig presentasjon om ReVeAL av Lucy Sadler på Polis-konferansen 2019.

Hvis du vil være involvert i ReVeAL, vær så snill søke om å være i ReVeAL Reference Group. Frist er 20. desember 2019. Hvis du er en bymyndighet, registrert CLARS-medlems vil også holdes oppdatert med prosjektutfallet. 

 

ReVeAL vil produsere UVAR-støtteverktøy for å hjelpe andre byer med å implementere UVAR av god kvalitet. UVAR-er som gir de ønskede forbedringene, samtidig som de sikrer passende tilgjengelighet for mennesker og varer for å muliggjøre en forbedret, velfungerende by eller by. Støtteverktøyene vil omfatte a

 • UVAR beredskapsvurdering og
 • UVAR prosessrådgiver
 • Samt informasjon om de fire overgangsområdene.

ReVeAL vil nå ut til de utenfor prosjektet både gjennom en referansegruppe, og gjennom andre organisasjoner, inkludert spesielt CLARS, som jobber med både offentlige myndigheter og interessenter om UVAR. Dette vil gjøre det mulig for andre å både lære av prosjektet før det avsluttes, samt komme med innspill i prosjektet for å sikre at prosjektutgangene er det som trengs av byer og andre interessenter.

Mer informasjon vil bli gitt på ReVeAL under prosjektet, med oppdateringer lagt ut på denne siden, samt ytterligere detaljer på et ReVeAL-nettsted (som skal lanseres innen kort tid).

Portal utviklet med støtte fra
 
Abonner på nyhetsbrev