Sverige har en nasjonale rammer med lavutslippssoner i 8 byer. Disse LEZ påvirker bare lastebiler og busser. Den eneste unntaket fra dette nasjonale rammeverket er Stockholm som vil implementere en LEZ for biler 1 januar 2020.

Det er også urbane tolling i to byer.

Den lave utslipp sonen rammeverk betyr at bare plasseringen varierer for hver by. Lunger veien tolling er gjennom en nasjonal ordning og svært like, men ikke identiske.

Finn skjema i Sverige etter kart

Til høyre for denne teksten er et kart over alle ordninger. Nedenfor er denne teksten et kart over alle ordninger. Klikk for et større kart. Alle svenske byer med ordninger er listet opp under hovedordningens hovedtype. Rull til å finne alle byer. Klikk for å finne full informasjon om ordninger for den siden.

London
Paris
Antwerpen
Amsterdam
Abonner på vårt nyhetsbrev